Betaalbatch aangeboden

20 September 2017

Op 20 september 2017 heeft het H10 Inkoopbureau de betaalbatch aangeboden aan de H10 gemeenten. De uitbetaling van de facturen voor cliënten die volgens het woonplaatsbeginsel in de H10 gemeenten wonen, wordt binnen 5 werkdagen na heden, door de H10 gemeenten verzorgd.

Verantwoordings- en controleprotocol 2017

12 July 2017

Op 10 juli jl. hebben de 10 gemeenten die aangesloten zijn bij het H10 Inkoopbureau het verantwoordings- en controleprotocol 2017 vastgesteld. Iedere gecontracteerde zorgaanbieder is hierover schriftelijk geïnformeerd.

Het protocol verplicht iedere zorgaanbieder die een geschatte jaaromzet (exclusief LTA) heeft van € 250.000 of meer binnen de regio waar het H10 Inkoopbureau voor werkt om uiterlijk 31 december 2017 een controleverklaring te overleggen. De periode van controle betreft de periode 1 oktober 2016 t/m 30 september 2017.

Het protocol, de FAQ en de standaardverklaring vindt u hier.

Slechts onder strikte voorwaarden kunt u gebruik maken van het landelijke protocol. Hieraan zijn extra voorwaarden verbonden zoals een afwijkende uiterste aanleverdatum (1 februari 2018), toevoeging bepalingen NHC en WNT etc. Indien u gebruik wenst te maken van deze optie dient u dit tijdig te melden aan het H10 Inkoopbureau door middel van deze brief .

 

 

Inkoopbureau gesloten

3 July 2017

Op dinsdag 4 juli is het inkoopbureau voor alle medewerkers gesloten. U kunt ons bereiken via info@h10inkoop.nl of declaraties@h10inkoop.nl.

Nieuwsbericht Overgang berichtenverkeer iJw 2.1

22 May 2017

Overgang berichtenverkeer iJw 2.0 naar iJw 2.1

Sinds 1 januari 2016 maakt het berichtenverkeer binnen de Jeugdwet gebruik van
iJw 2.0. Per 12 juni 2017 wordt iJw2.1 geïmplementeerd.

De impact van deze nieuwe release is beperkt voor jeugdhulpaanbieders en gemeenten. Er zijn weinig inhoudelijke wijzigingen aan de berichten.

Het Zorginstituut en ketenpartijen hebben er voor gekozen om te werken met een “big-bang-scenario” voor de overgang naar iJw 2.1. Alle betrokkenen, ook alle ketenpartners in de H10-regio, zijn gehouden deze implementatiewijze te volgen.

Voor een goede overgang naar het nieuwe berichtenverkeer is het wel noodzakelijk dat u tijdig uw berichten en declaraties indient en dat u zorgt dat er geen declaraties bij u in behandeling blijven staan. Houdt u er rekening mee dat er:

  • beperkt berichtenverkeer mogelijk is in de periode 28 mei t/m 8 juni (13.00 uur)
  • geen berichtenverkeer mogelijk is in de periode van 8 tot met 12 juni a.s.

Landelijke freeze

Om gebroken berichtenparen van de factuur- of declaratieberichten te voorkomen is landelijk een freeze-periode afgesproken. Het is handig om deze landelijke freeze te hanteren.

  • Stuur als zorgaanbieder uiterlijk 28 mei 23.00 uur factuur- of declaratieberichten naar gemeenten. Stuur tussen 28 mei en 12 juni 13.00 uur geen nieuwe declaratie- of factuurberichten.
  • Stuur als gemeente uiterlijk voor 8 juni een retourbericht op alle ontvangen factuur- of declaratieberichten.
  • Stuur als zorgaanbieder pas weer een factuur- of declaratiebericht naar gemeenten vanaf 12 juni 13.00 uur.

Nieuwe release Jeugdportaal

12 May 2017

Op 15 mei 2017 is de nieuwe release van ZorgNed live. Wat betekent dit voor u als Jeugdhulpaanbieder?

Bij het opstarten van ZorgNed wordt vanaf 15 mei a.s. wordt nu een dashboard getoond. Uitleg over het dashboard en andere wijzigingen als gevolg van de nieuwe release vindt u hier