Overgang berichtenverkeer iJw 2.2

Overgang berichtenverkeer iJw 2.2

Sinds juni 2017 maakt het berichtenverkeer binnen de Jeugdwet gebruik van iJw 2.1.

Per april 2018 wordt de nieuwe berichtenstandaard iJw versie 2.2 in gebruik genomen.

Het Zorginstituut en ketenpartijen hebben er voor gekozen om te werken met een “big-bang-scenario” voor de overgang naar iJw 2.2. Alle betrokkenen, ook alle ketenpartners in de H10-regio, zijn gehouden deze implementatiewijze te volgen.

Voor een goede overgang naar het nieuwe berichtenverkeer is het wel noodzakelijk dat u tijdig uw berichten en declaraties indient en dat u zorgt dat er geen declaraties bij u in behandeling blijven staan. Houdt u er rekening mee dat er:

  • Beperkt berichtenverkeer mogelijk is in de periode 18 maart 23:00 uur t/m 29 maart 13.00 uur.
  • Geen berichtenverkeer mogelijk is in de periode donderdag 29 maart 13.00 uur tot en met dinsdag 3 april 13.00 uur.

Landelijke freeze

Om gebroken berichtenparen van declaratieberichten (JW303) te voorkomen is landelijk een freeze-periode afgesproken. Het is wenselijk om deze landelijke freeze te hanteren.

  • Stuur als zorgaanbieder vóór 18 maart 23.00 uur declaratieberichten naar gemeenten. Stuur tussen 18 maart 23:00 uur en 3 april 13.00 uur geen nieuwe declaratieberichten.
  • Stuur als gemeente vóór 29 maart 13:00 uur een retourbericht (JW304) op alle ontvangen declaratieberichten.
  • Stuur als zorgaanbieder pas weer een declaratiebericht naar gemeenten vanaf 3 april 13.00 uur.

Voor meer informatie:

Landelijk draaiboek overgang iJw 2.2