Contracteren

Instellingen

De inkoop van jeugdhulp voor 2017 door regio Haaglanden vindt plaats op basis van een standaard inkoopovereenkomst met de volgende bijlagen:

 • Inkoopovereenkomst
 • Inhoudelijke inkoopvoorwaarden
 • Algemene inkoopvoorwaarden
 • Productenoverzicht
  LET OP! De productcodes 2017 blijven hetzelfde als in 2016. Het bestand ‘productcodes 2016’ bevat de landelijke codes

Voor de bovenstaande documenten en het “protocol voorwaarden inzet particuliere zorgaanbieders in de jeugdzorg als onderaannemer” verwijzen wij u naar de volgende pagina.

De contractering op basis van de hierboven vermelde stukken verloopt via het H10 Inkoopbureau. 

Ten behoeve van de contractering voor 2017 worden drie categorieën jeugdhulpaanbieders onderscheiden:

 • Jeugdhulpaanbieders zonder contract in 2016
 • Vrijgevestigde jeugdhulpaanbieders van geestelijke gezondheidszorg (inclusief dyslexie)
 • Overige jeugdhulpaanbieders (instellingen)

Cliëntgebonden tijd

De vermelde uurtarieven hebben betrekking op alle (dus zowel directe als indirecte) cliëntgebonden tijd. Directe cliëntgebonden tijd is al het directe (realtime) contact met de cliënt, in aanwezigheid van de cliënt. Deze directe, realtime, aanwezigheid mag gefaciliteerd worden via digitale communicatiemiddelen zoals bijvoorbeeld telefoon of skype. Indirecte cliëntgebonden tijd betreffen de werkzaamheden die ten behoeve van een cliënt worden uitgevoerd, maar niet in aanwezigheid van de cliënt. Onder indirecte cliëntgebonden tijd valt de voorbereiding van de behandeling, looptijd van en naar cliënten, halen/aanvragen hulpmiddelen, reistijd ten behoeve van cliënten, wachttijd, cliëntadministratie en cliëntgebonden overleg/consult, overdacht enzovoort.

 

Vrijgevestigden

De inkoop van jeugdhulp voor 2017 door regio Haaglanden vindt plaats op basis van een standaard inkoopovereenkomst met de volgende bijlagen:

 • Inkoopovereenkomst
 • Inhoudelijke inkoopvoorwaarden
 • Algemene inkoopvoorwaarden
 • Productenoverzicht
  LET OP! De productcodes 2017 blijven hetzelfde als in 2016. Het bestand ‘productcodes 2016’ bevat de landelijke codes

Voor de bovenstaande documenten en het “protocol voorwaarden inzet particuliere zorgaanbieders in de jeugdzorg als onderaannemer” verwijzen wij u naar de volgende pagina.

Voor dyslexie-zorg gaat het dan om de:

 • GZ-psycholoog (BIG)
 • Kinder- en jeugdpsycholoog(specialist) (NIP)
 • Orthopedagoog NVO-generalist.

Voor de generalistische basis-GGZ gaat het dan om de:

 • Psychiater (BIG)
 • Klinisch psycholoog (BIG)
 • Klinisch neuropsycholoog (BIG)
 • Psychotherapeut (BIG)
 • GZ-psycholoog (BIG)
 • Kinder- en jeugdpsycholoog(specialist) NIP
 • Orthopedagoog NVO-generalist

Voor de specialistische GGZ gaat het dan om de:

 • Psychiater (BIG)
 • Klinisch psycholoog (BIG)
 • Klinisch neuropsycholoog (BIG)
 • Psychotherapeut (BIG)

De tarieven voor 2017 voor vrijgevestigde jeugdhulpaanbieders GGZ zijn als volgt:

 • Dyslexiezorg:                           € 71 per uur
 • Generalistische basis GGZ:  € 87 per uur
 • Specialistische GGZ:              € 98 per uur

Per 1 april 2017 zijn de tarieven geïndexeerd met 1,25% naar:

 • Dyslexiezorg:                           € 71,89 per uur
 • Generalistische basis GGZ:  € 88,09 per uur
 • Specialistische GGZ:              € 99,23 per uur

Cliëntgebonden tijd

De vermelde uurtarieven hebben betrekking op alle (dus zowel directe als indirecte) cliëntgebonden tijd. Directe cliëntgebonden tijd is al het directe (realtime) contact met de cliënt, in aanwezigheid van de cliënt. Deze directe, realtime, aanwezigheid mag gefaciliteerd worden via digitale communicatiemiddelen zoals bijvoorbeeld telefoon of skype. Indirecte cliëntgebonden tijd betreffen de werkzaamheden die ten behoeve van een cliënt worden uitgevoerd, maar niet in aanwezigheid van de cliënt. Onder indirecte cliëntgebonden tijd valt de voorbereiding van de behandeling, looptijd van en naar cliënten, halen/aanvragen hulpmiddelen, reistijd ten behoeve van cliënten, wachttijd, cliëntadministratie en cliëntgebonden overleg/consult, overdacht enzovoort.

Verklaring omtrent gedrag

U dient ter verkrijging van een contract met H10 Inkoopbureau een originele Verklaring Omtrent Gedrag aan te leveren.
Als u er prijs op stelt kunnen wij u deze originele VOG na ontvangst retourneren. Wij zullen een kopie in uw dossier opnemen.
Bent u ZZP-er dan kunt u het formulier Verklaring Omtrent Gedrag NP gebruiken. De screening zal op persoonlijke titel worden uitgevoerd. Deze kunt u hier downloaden.