Declareren

U bent aanbieder van jeugdhulp en u heeft een contract afgesloten met het H10 Inkoopbureau. U kunt nu de door u geleverde zorg declareren en/of een verzoek om toewijzing indienen.
Om te declareren bij het H10 Inkoopbureau heeft u toegang nodig tot het Jeugdportaal van het H10 Inkoopbureau. De handleiding van het Jeugdportaal is te vinden op de volgende pagina.

Het Jeugdportaal wordt momenteel gebruikt voor:

  • Indienen van declaraties.
  • Inzien en downloaden van administratieve toewijzingen.
  • Delen van behandelplannen tussen gemeenten/jeugdteam en zorgaanbieders.
  • Indienen van verzoeken om toewijzing.

Verantwoording 2018

Vanaf het boekjaar 2018 wordt in de regio H10 (jeugdhulp) het landelijk accountantsprotocol 2018 toegepast voor de
verantwoording en accountantscontrole van de financiële productieverantwoording jeugdhulp.

U kunt het protocol op onze website vinden, te weten https://www.h10inkoop.nl/documenten-declareren/
Wel horen hierbij een aantal additionele voorwaarden in verband met de gemeentelijke processen en verantwoording.

Deze voorwaarden zijn als volgt:

  • De drempel waar boven u zich conform het landelijk accountantsprotocol dient te verantwoorden is de omzet voor de totale jeugdhulp Regio Haaglanden € 250.000,- ;
  • Voor 1 februari 2019 ontvangt het H10 Inkoopbureau een voorlopige financiële productieverantwoording (inclusief bestuursverklaring);
  • Indien uw omzet voor de totale Jeugdhulp  Regio Haaglanden onder de €250.000,- verzoeken wij u om voor 1 april 2019 een bestuursverklaring aan te leveren;
  • Voor 1 april 2019 ontvangt het H10 Inkoopbureau de definitieve productieverantwoording inclusief controleverklaring;
  • De verantwoordingsperiode is 1 januari 2018 tot en met 31 december;
  • Per 1 februari 2019 dient u volledig bij te zijn met u declaraties.

Declareren

1.  Om te kunnen declareren heeft u inloggegevens nodig. U kunt deze gegevens opvragen via declaraties@h10inkoop.nl onder vermelding van uw voor- en achternaam, (naam instelling of vrijgevestigd), zakelijk op naam gesteld e-mailadres en telefoonnummer.

2. Declaraties dienen te worden opgevoerd in het Jeugdportaal via een Excel bestand of via VECOZO (JW303 en/of JW321).

Documenten met betrekking tot declareren vindt u op de volgende pagina.

Om te declareren heeft u altijd een productcode nodig. De productcodes vindt u in het Productenoverzicht. Daarnaast heeft u ook een gemeentecode nodig. Deze codes zijn:

Code Gemeente
0503 Delft
1916 Leidschendam-Voorburg
1842 Midden-Delfland
1926 Pijnacker-Nootdorp
0603 Rijswijk
0518 ‘s-Gravenhage
0626 Voorschoten
0629 Wassenaar
1783 Westland
0637 Zoetermeer