Declareren

U bent aanbieder van jeugdhulp en u heeft een contract afgesloten met het H10 Inkoopbureau. U kunt nu de door u geleverde zorg declareren en/of een verzoek om toewijzing indienen.
Om te declareren bij het H10 Inkoopbureau heeft u toegang nodig tot het Jeugdportaal van het H10 Inkoopbureau. De handleiding van het Jeugdportaal is te vinden op de volgende pagina.

Het Jeugdportaal wordt momenteel gebruikt voor:

  • Indienen van declaraties.
  • Inzien en downloaden van administratieve toewijzingen.
  • Delen van behandelplannen tussen gemeenten/jeugdteam en zorgaanbieders.
  • Indienen van verzoeken om toewijzing.

Declareren 2015/2016

1.  Om te kunnen declareren heeft u inloggegevens nodig. U kunt deze gegevens opvragen via declaraties@h10inkoop.nl onder vermelding van uw voor- en achternaam, (naam instelling of vrijgevestigd), zakelijk op naam gesteld e-mailadres en telefoonnummer.

2. Declaraties dienen te worden opgevoerd in het Jeugdportaal via een Excel bestand of via VECOZO (JW303 en/of JW321).

Documenten met betrekking tot declareren vindt u op de volgende pagina.

Om te declareren heeft u altijd een productcode nodig. De productcodes vindt u in het Productenoverzicht. Daarnaast heeft u ook een gemeentecode nodig. Deze codes zijn:

Code Gemeente
0503 Delft
1916 Leidschendam-Voorburg
1842 Midden-Delfland
1926 Pijnacker-Nootdorp
0603 Rijswijk
0518 ‘s-Gravenhage
0626 Voorschoten
0629 Wassenaar
1783 Westland
0637 Zoetermeer