Verzoek om Toewijzing (VOT)

Voor cliënten die doorverwezen worden naar de jeugdhulpaanbieder zonder dat de gemeente een toewijzing (JW301) heeft afgegeven moet een ‘Verzoek om toewijzing’ gedaan worden.
Het indienen van verzoeken om toewijzing kan op twee manieren namelijk via het Jeugdportaal of VECOZO (iJw 2.3). Nadere informatie vindt u in de handleiding “Verzoek om Toewijzing” op de volgende pagina.

Alle gemeenten binnen de regio Haaglanden hebben zich gecommitteerd aan het “Toewijzings- en declaratieprotocol”. Dit protocol vindt u op de volgende pagina.