Informatiebijeenkomst

Op 29 juni 2017 zijn de informatiebijeenkomsten gehouden. Onderstaand vindt u een terugkoppeling van de inhoud van de bijeenkomsten. Deze informatie staat ook vermeld in nieuwsbericht nr. 4.

Het Zeeuws aanbestedingsmodel: wat zijn de voornaamste kenmerken?

– Er worden minimumeisen gesteld aan kwaliteit.
– Het is voor nieuwe aanbieders mogelijk om toe te treden.
– Alle aanbieders die voldoen aan de gestelde eisen en akkoord gaan met de vaste prijs, krijgen een contract.
– Er is sprake van een raamovereenkomst zonder volumeafspraak.
– Het biedt meer keuzevrijheid voor de cliënt.

Het aanbestedingsproces: hoe gaat het in zijn werk?

De publicatie van de aanbesteding vindt plaats via TenderNed (www.tenderned.nl). TenderNed is het online marktplein voor aanbestedingen in Nederland waar aanbestedende diensten en ondernemingen elkaar vinden. Na publicatie zijn alle aanbestedingsdocumenten inclusief bijlagen te downloaden via TenderNed.

Het is verstandig om nu al een eHerkenningsmiddel, minimaal betrouwbaarheidsniveau 2, aan te schaffen bij een erkende leverancier (doorlooptijd 1-5 werkdagen). Meer informatie vindt u hier.

Over de aan te leveren bewijsmiddelen voor de aanbesteding volgt zo snel mogelijk nadere informatie.

Om organisatorische redenen wordt er een aparte aanbesteding uitgeschreven voor producten die doorgaans meer worden uitgevoerd door instellingen en een andere aanbesteding voor producten die doorgaans meer worden uitgevoerd door vrijgevestigden.

Bij de aanbesteding voor de instellingen hanteert H10 Inkoopbureau op dit moment de volgende perceelindeling:

– Jeugd en Opvoedhulp
– Voormalige AWBZ zorg
– Curatieve GGZ door kinderartsen
– GGZ en dyslexie

Ten aanzien van het laatste perceel wordt echter nog overwogen of hoog-specialistische GGZ-hulp een apart perceel moet worden.

Adviesbureau Berenschot heeft op 20 juni 2017 tijdens zogenaamde Spiegelbijeenkomsten zijn voorstel over de clustering van producten getoetst bij verschillende groepen aanbieders. Meer informatie hierover vindt u hier.
Houdt u vooral de “Frequently Asked Questions” (FAQ) in de gaten! Deze lijst wordt geregeld aangevuld.

Invitatie informatiebijeenkomst instellingen

Invitatie informatiebijeenkomst vrijgevestigden