Spiegelbijeenkomst

Om te borgen dat de door H10 ontwikkelde ideeën met betrekking tot de indeling en productomschrijvingen aansluiten bij de jeugdhulp-aanbieders in de regio Haaglanden, hebben er op 20 juni zogenaamde spiegelbijeenkomsten plaatsgevonden met een beperkt aantal aanbieders per type jeugdhulp-aanbod.

Tijdens deze bijeenkomsten lag, per zorgtype, een overzicht ter tafel van het voorstel van Adviesbureau Berenschot voor een nieuwe, geharmoniseerde productindeling: een overzicht van de huidige produkten afgezet tegen de nieuwe.

De CONCEPT “WasWordt-tabellen” zijn hier te vinden:

CONCEPT WasWordtTabel AWBZ

CONCEPT WasWordtTabel Curatieve GGZ

CONCEPT WasWordtTabel Dyslexie

CONCEPT WasWordtTabel J&O

CONCEPT WasWordtTabel jGGZ

Tot 30 juni aanstaande was reactie hierop mogelijk bij Adviesbureau Berenschot.

 

Een weergave van de inhoud van de vier spiegelbijeenkomsten staat hieronder:

Spiegelbijeenkomst Curatieve GGZ door kinderartsen

Spiegelbijeenkomst GGZ en dyslexie

Spiegelbijeenkomst JAWBZ

Spiegelbijeenkomst JenO