Marktdialogen

De 10 gemeenten van de regio Haaglanden werken gezamenlijk aan de inkoop van de gespecialiseerde jeugdhulp 2020-2024. In het traject om te komen tot de inkoopstrategie zijn in de afgelopen periode diverse marktconsultaties georganiseerd met jeugdhulpaanbieders, waarin op specifieke onderwerpen  is ingegaan.

Inmiddels hebben de 10 gemeenteraden de inkoopstrategie vastgesteld en gaat de volgende fase in. Op 5 november a.s. start deze volgende fase  met de bekendmaking van de voornemens van de gemeenten in Haaglanden op inhoud rondom het nieuwe stelsel. Deze inhoudelijke uitwerking dient als basis voor een marktdialoog. Deze marktdialoog wordt gestart met een Kick Off bijeenkomst op 5 november en wordt vervolgd met themabijeenkomsten in de periode van november 2018 t/m januari 2019.  Via onderstaande link vindt u meer informatie hierover. De dialoogfase wordt afgesloten met de feitelijke start van de inkoop door  de publicatie van de inkoopdocumenten in het voorjaar van 2019.

Presentatie kick-off bijeenkomst 5 november 2018

FAQ marktdialoog

Uitnodiging Jeugdhulpaanbieders maandag 5 november 2018

Inschrijving marktdialogen en raadplegen handboeken