Betaalbatch

13 February 2019

Op 13 februari 2019 heeft het H10 Inkoopbureau de betaalbatch aangeboden aan de H10 gemeenten. .

Nieuwsbericht 9 – Inkoop 2020-2024

24 January 2019

Het laatste nieuwsbericht met betrekking tot de stand van zaken en de Marktdialogen staat op de site!

De uitgebreide beschrijving is te vinden onder: Inkoop 2020-2024 -> Nieuwsberichten 2020-2024.

Verstoring berichtenverkeer

18 December 2018

Opgelost – dinsdag 18-12

Sinds vrijdag 14 december is er een technische verstoring m.b.t. in- en uitgaande berichten in onze regio.

Zowel binnenkomende (JW315, JW303, JW305, etc.) als uitgaande berichten (JW301 en retourberichten) worden niet verwerkt bij GGK.

Er wordt op dit moment aan een oplossing gewerkt.

 

Beëindiging JW321 en JW322 per 1 januari 2019

14 December 2018

Per 1 januari 2019 zijn het declaratiebericht JW321 en het daarbij behorende retourbericht JW322 niet meer te gebruiken. Tot eind 2018 kunnen zorgaanbieders dit berichtenpaar nog gebruiken voor het factureren van zorg die zij in 2017 in het kader van jeugd-ggz hebben verleend.

Termijn van verwerking
Voor het verwerken van een JW321-bericht en het versturen van een JW322-bericht is er binnen gemeenten een verwerkingstijd. Om ervoor te zorgen dat alle facturaties op correcte wijze door gemeenten kunnen worden afgerond, is bij zorgaanbieders aangegeven dat wanneer zij nog zorg willen declareren, zij hun JW321 berichten ruim op tijd naar de gemeente moeten versturen. Dit geeft gemeenten de tijd om deze berichten correct te verwerken en het retourbericht JW322 te versturen vóór 1 januari 2019.

zie ook: GGK – Beëindiging Jw321 en Jw322 per 1 januari 2019

 

Nieuwsflits 7 start marktdialogen

27 November 2018

De laatste Nieuwsflits met betrekking tot de stand van zaken en vervolgtraject Marktdialogen staat op de site!

De uitgebreide beschrijving is te vinden onder: Inkoop 2020-2024 -> Nieuwsberichten 2020-2024