Betaalbatch

16 October 2018

Betaalbatch aangeboden

Op 16 oktober 2018 heeft het H10 Inkoopbureau de betaalbatch aangeboden aan de H10 gemeenten. De uitbetaling van de facturen voor cliënten die volgens het woonplaatsbeginsel in de H10 gemeenten wonen, wordt binnen 5 werkdagen na heden, door de H10 gemeenten verzorgd.

Bereikbaarheid H10 Inkoopbureau

12 October 2018

Het H10 Inkoopbureau is vandaag (vrijdag 12 oktober 2018) mogelijk telefonisch niet goed bereikbaar i.v.m. een algemene storing. U kunt contact opnemen per mail: info@h10inkoop.nl of declaraties@h10inkoop.nl

Marktconsultatie

9 May 2018

De 10 gemeenten van de regio Haaglanden werken gezamenlijk aan de inkoop van de gespecialiseerde jeugdhulp 2020-2024. In het afgelopen jaar zijn verschillende informele bijeenkomsten georganiseerd met jeugdhulpaanbieders.  Gezien de grote verandering in de werkwijze hechten wij veel belang aan het betrekken van jeugdhulpaanbieders. Wij nodigen u daarom graag uit voor de eerste marktconsultatie op woensdag 6 juni 2018 in Rijswijk. In de bijlage vindt u de uitnodiging en de link om u voor deze marktconsultatie aan te melden.

Uitnodiging Marktconsultatie 2020-2024

Presentatie  Marktconsultatie 6 juni 2018

Verslag Marktconsultatie 6 juni 2018

Overgang berichtenverkeer iJw 2.2

5 March 2018

Sinds juni 2017 maakt het berichtenverkeer binnen de Jeugdwet gebruik van iJw 2.1.

Per 3 april 2018 wordt de nieuwe berichtenstandaard iJw versie 2.2 in gebruik genomen.

Het Zorginstituut en ketenpartijen hebben er voor gekozen om te werken met een “big-bang-scenario” voor de overgang naar iJw 2.2. Alle betrokkenen, ook alle ketenpartners in de H10-regio, zijn gehouden deze implementatiewijze te volgen.

Voor een goede overgang naar het nieuwe berichtenverkeer is het wel noodzakelijk dat u tijdig uw berichten en declaraties indient en dat u zorgt dat er geen declaraties bij u in behandeling blijven staan. Houdt u er rekening mee dat er:

  • Beperkt berichtenverkeer mogelijk is in de periode 18 maart 23:00 uur t/m 29 maart 13.00 uur.
  • Geen berichtenverkeer mogelijk is in de periode donderdag 29 maart 13.00 uur tot en met dinsdag 3 april 13.00 uur.

Landelijke freeze

Om gebroken berichtenparen van declaratieberichten (JW303) te voorkomen is landelijk een freeze-periode afgesproken. Het is wenselijk om deze landelijke freeze te hanteren.

  • Stuur als zorgaanbieder vóór 18 maart 23.00 uur declaratieberichten naar gemeenten. Stuur tussen 18 maart 23:00 uur en 3 april 13.00 uur geen nieuwe declaratieberichten.
  • Stuur als gemeente vóór 29 maart 13:00 uur een retourbericht (JW304) op alle ontvangen declaratieberichten.
  • Stuur als zorgaanbieder pas weer een declaratiebericht naar gemeenten vanaf 3 april 13.00 uur.

Voor meer informatie:

Landelijk draaiboek overgang iJw 2.2

Vervolgsessies Inkoop Jeugdhulp 2020 – 2024

29 January 2018

Vrijdag 26 januari jl. heeft er een bijeenkomst plaatsgevonden tussen gemeenten en jeugdhulpaanbieders waar gesproken is over de Inkoop Jeugdhulp 2020 – 2024.

De volgende fase is het vormgeven van deze inkoop. Voor verdere concretisering is uw input onontbeerlijk en om die reden organiseren wij een gespreksronde.

In de bijlage treft u een uitnodiging aan om deel te nemen aan deze gespreksronde. Deze ronde begint op 9 februari a.s. met een brede startbijeenkomst.

Meer informatie over de tijd en de locatie van de startbijeenkomst en de daarop volgende vervolgsessies treft u in de bijlage aan.

Wij verzoeken u om de vertegenwoordiging van uw organisatie (maximaal 1 persoon per organisatie) zich aan te melden via onderstaande link

https://h10inkoopbureau.typeform.com/to/FKWtJZ

U kunt zich tot en met uiterlijk dinsdag 6 februari a.s. aanmelden voor de brede startbijeenkomst op 9 februari a.s.

Bijlage: Uitnodiging-vervolgsessies (pdf)