Betaalbatch

5 December 2018

Betaalbatch aangeboden

Op 5 december 2018 heeft het H10 Inkoopbureau de betaalbatch aangeboden aan de H10 gemeenten.

Nieuwsflits 7 start marktdialogen

27 November 2018

De laatste Nieuwsflits met betrekking tot de stand van zaken en vervolgtraject Marktdialogen staat op de site!

De uitgebreide beschrijving is te vinden onder: Inkoop 2020-2024 -> Nieuwsberichten 2020-2024

H10 Inkoopbureau

7 November 2018

Overgang berichtenverkeer iJw 2.2

5 March 2018

Sinds juni 2017 maakt het berichtenverkeer binnen de Jeugdwet gebruik van iJw 2.1.

Per 3 april 2018 wordt de nieuwe berichtenstandaard iJw versie 2.2 in gebruik genomen.

Het Zorginstituut en ketenpartijen hebben er voor gekozen om te werken met een “big-bang-scenario” voor de overgang naar iJw 2.2. Alle betrokkenen, ook alle ketenpartners in de H10-regio, zijn gehouden deze implementatiewijze te volgen.

Voor een goede overgang naar het nieuwe berichtenverkeer is het wel noodzakelijk dat u tijdig uw berichten en declaraties indient en dat u zorgt dat er geen declaraties bij u in behandeling blijven staan. Houdt u er rekening mee dat er:

  • Beperkt berichtenverkeer mogelijk is in de periode 18 maart 23:00 uur t/m 29 maart 13.00 uur.
  • Geen berichtenverkeer mogelijk is in de periode donderdag 29 maart 13.00 uur tot en met dinsdag 3 april 13.00 uur.

Landelijke freeze

Om gebroken berichtenparen van declaratieberichten (JW303) te voorkomen is landelijk een freeze-periode afgesproken. Het is wenselijk om deze landelijke freeze te hanteren.

  • Stuur als zorgaanbieder vóór 18 maart 23.00 uur declaratieberichten naar gemeenten. Stuur tussen 18 maart 23:00 uur en 3 april 13.00 uur geen nieuwe declaratieberichten.
  • Stuur als gemeente vóór 29 maart 13:00 uur een retourbericht (JW304) op alle ontvangen declaratieberichten.
  • Stuur als zorgaanbieder pas weer een declaratiebericht naar gemeenten vanaf 3 april 13.00 uur.

Voor meer informatie:

Landelijk draaiboek overgang iJw 2.2

Vervolgsessies Inkoop Jeugdhulp 2020 – 2024

29 January 2018

Vrijdag 26 januari jl. heeft er een bijeenkomst plaatsgevonden tussen gemeenten en jeugdhulpaanbieders waar gesproken is over de Inkoop Jeugdhulp 2020 – 2024.

De volgende fase is het vormgeven van deze inkoop. Voor verdere concretisering is uw input onontbeerlijk en om die reden organiseren wij een gespreksronde.

In de bijlage treft u een uitnodiging aan om deel te nemen aan deze gespreksronde. Deze ronde begint op 9 februari a.s. met een brede startbijeenkomst.

Meer informatie over de tijd en de locatie van de startbijeenkomst en de daarop volgende vervolgsessies treft u in de bijlage aan.

Wij verzoeken u om de vertegenwoordiging van uw organisatie (maximaal 1 persoon per organisatie) zich aan te melden via onderstaande link

https://h10inkoopbureau.typeform.com/to/FKWtJZ

U kunt zich tot en met uiterlijk dinsdag 6 februari a.s. aanmelden voor de brede startbijeenkomst op 9 februari a.s.

Bijlage: Uitnodiging-vervolgsessies (pdf)