Nieuwsbrieven

– Nieuwsbrief 1 januari 2020 –

Geïnteresseerden blijven met nieuwsbrieven op de hoogte van ontwikkelingen over het inkooptraject jeugdhulp. Aanmelden voor de nieuwsbrief kan via nieuws@h10inkoop.nl.

Jeugdhulpaanbieders en gemeenten werken in februari, maart en april constructief samen aan thema’s tijdens ontwikkeltafels ter voorbereiding op de inkoop van jeugdhulp vanaf januari 2021. Het gaat hierbij om de volgende thema’s: Hoofd- en onderaannemerschap, (Rechts)zekerheid, Privacy, Zakelijke afhandeling en resultaatsturing, Werkproces toegang, Administratieve lasten: slimmer en eenvoudiger en Tarieven.


Nieuwsbrieven ontwikkeltafels

Nieuwsbrief Ontwikkeltafels editie 1 – 27 feb 2020 –

Nieuwsbrief Ontwikkeltafels editie 2 – 12 maart 2020 –

Verslagen ontwikkeltafels

Hoofd- en onderaannemerschap

Ontwikkeltafel 1: 5 februari 2020

Uitkomsten 1e gesprek hoofd- en onderaannemerschap

Ontwikkeltafel 2: 4 maart 2020

Verslag volgt

Ontwikkeltafel 3: 18 maart 2020

Verslag volgt


(Rechts)zekerheid

Ontwikkeltafel 1: 6 februari 2020

Uitkomsten 1e gesprek rechtszekerheid

Ontwikkeltafel 2: 20 februari 2020

Uitkomsten 2e gesprek rechtszekerheid

Ontwikkeltafel 3: 12 maart 2020

Verslag volgt


Privacy

Ontwikkeltafel 1: 10 februari 2020

Uitkomsten 1e gesprek privacy

Ontwikkeltafel 2: 9 maart 2020

Verslag volgt

Ontwikkeltafel 3: 14 april 2020

Verslag volgt


Zakelijke afhandeling en resultaatsturing

Ontwikkeltafel 1: 19 februari 2020

uitkomsten 1e gesprek zakelijke afhandeling en resultaatsturing

Ontwikkeltafel 2: 24 maart 2020

Verslag volgt


Werkproces toegang

Ontwikkeltafel 1: 5 maart 2020

Verslag volgt

Ontwikkeltafel 2: 26 maart 2020

Verslag volgt


Administratieve lasten: slimmer en eenvoudiger

Ontwikkeltafel 1: 16 maart 2020

Verslag volgt

Ontwikkeltafel 2: 17 maart 2020

Verslag volgt

Ontwikkeltafel 3: 19 maart 2020

Verslag volgt


Tarieven

Informatiebijeenkomst: 13 februari 2020

Uitkomsten informatiebijeenkomst tarieven

Ontwikkeltafel 1: 21 februari 2020

uitkomsten 1e gesprek tarieven

Ontwikkeltafel 2:  6 maart 2020

Verslag volgt

Ontwikkeltafel 3: 13 maart 2020

Verslag volgt

Ontwikkeltafel 4: 20 maart 2020

Verslag volgt

Ontwikkeltafel 5: 27 maart 2020

Verslag volgt

Ontwikkeltafel 6: 3 april 2020

Verslag volgt

Ontwikkeltafel 7: 16 april 2020

Verslag volgt

Ontwikkeltafel 8: 24 april 2020

Verslag volgt