Berichtenverkeer via VECOZO

Voor een optimale uitvoering van de Jeugdwet is een efficiƫnt berichtenverkeer tussen gemeenten en zorgaanbieders essentieel. H10 Inkoopbureau maakt hiervoor gebruik van VECOZO. Via deze internetomgeving kunnen snel, eenvoudig en veilig gegevens voor het declaratieverkeer en de berichten van zorgtoewijzing worden verstuurd. De status van een bericht kan op elk gewenst moment via VECOZO worden gecontroleerd. Ook kan retourinformatie bij een bericht worden geraadpleegd.

Als jeugdzorgaanbieder kunt u toegang krijgen tot deze digitale omgeving, op basis van de wettelijke grondslag van de zorg die u levert. Via deze link kunt u zich aanmelden bij VECOZO.

Berichtenapp iJw van de VNG

Met de introductie van de berichtenapp wordt het ook voor kleine(re) jeugdhulpaanbieders zonder geschikte software mogelijk om op het landelijk berichtenverkeer aan te sluiten. Er zijn geen kosten verbonden aan deze app en aan de registratie bij VECOZO. De handleiding voor de app vindt u hier

In de Jeugdwet worden de standaarden iJw gebruikt om informatie uit te wisselen tussen zorgaanbieders en gemeenten. De berichten moeten snel, veilig en makkelijk kunnen worden verstuurd. Om partijen daarin te ondersteunen is de berichtenapp ontwikkeld. De app wordt onderhouden en voldoet aan alle eisen van het berichtenverkeer Jeugdwet.