Zorgcontinuïteit Jeugdhulp 2020

Nieuwe aanbieders kunnen zich tot en met 31 december 2019 aanmelden voor een overbruggingsovereenkomst.

Het inkooptraject voor jeugdhulp voor de 10 gemeenten in Regio Haaglanden voor 2020-2024 is opgeschort.
Om de zorgcontinuïteit van jeugdhulp te waarborgen worden overbruggingscontracten voor 2020 gesloten.
De huidig gecontracteerde jeugdhulpaanbieders hebben 28 november 2019 een addendum ontvangen “overbrugging t.b.v. de zorgcontinuiteït” voor 2020.

Aanbieders die op dit moment geen overeenkomst hebben maar hier wel voor in aanmerking willen komen in 2020, kunnen dit kenbaar maken per mail naar: zorg2020@h10inkoop.nl

Zie ook de FAQ onder het menu van Inkoop 2020 voor de meest voorkomende vragen.